Med anledning av Covid19 läget och den allmänna smittspridningen i landet så har styrelsen för SVUF beslutat att vi fortsätter med att hålla årsmöten för SVUF via länk.
Mötet inleds med en talare, och den delen av årsmötet kommer att spelas in för att läggas som en film på SVUFs youtube-kanal. Mer information om detta kommer senare.
Årsmötet kommer därefter att behandla och besluta om verksamhetsberättelse, bokslut samt revisorsberättelse avseende föregående år samt verksamhetsplan, budget för kommande verksamhetsår och valärenden.
Vill också påminna om möjligheten att skicka in en motion till årsmötet. Den ska ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före stämman, dvs, senast den 25 februari 2021, till info@svuf.nu.
Jag vill härmed, å styrelsens vägnar, välkomna alla nya och gamla medlemmar till årsstämman den 25 mars klockan 16.
Vänliga hälsningar,
Maria Bergström
Ordförande för SVUF