Nästa digitala seminarium handlar om Utvärdering – en profession?
Rolf Sandahl reflekterar kring utvärdering och hur området utvecklats professionellt.

  • Är utvärdering en profession?
  • Är vi professionella?
  • Ska utvärderare vara certifierade?
  • Har utvärdering egna teorier?
  • Hur ska utvärdering bedrivas i praktiken?
  • Finns det litteratur som skulle kunna vara gemensam i de akademiska kurserna i utvärdering?

Välkomna att diskutera kring utvärderingens profession den 17 december kl 13-14 via Zoom. Anmäl dig till info@svuf.nu så får du ett mail med länken till seminariet. För att delta behöver du vara medlem i SVUF antingen via individuellt eller institutionellt medlemskap.