Vid ett digitalt SVUF seminarium, 3 december, kl 13.30-14.30 presenterar Jan-Eric Furubo sin bok Utvärdering och kontroll. Tilltro och ansvarsutkrävande i demokratin.
I boken behandlar Jan-Eric Furubo en mängd frågor kring utvärdering och dess roll i samhället, inklusive problem i och kring utvärdering. Några exempel:
• Hur ser det svenska utvärderingslandskapet ut?
• Hur kan utvärdering bidra till att utveckla demokratin?
• När behövs annan kunskap än utvärdering?
• Vilket förhållande har utvärdering till politiken?
• Vilka är konsekvenserna av utvärderingens institutionalisering?
• Kan utvärdering bidra till att balansera misstro och tilltro?
• Vad är problemen med politiska mål i utvärdering?
I sin introduktion kommer Jan-Eric Furubo att fokusera på ett par av dessa frågor. Större delen av tiden på seminariet har dock avsatts för diskussion. Deltagarna kan därför ta upp också andra frågor som behandlas i boken. Boken är utgiven av Studentlitteratur.
Jan-Eric Furubo har medverkat i den internationella utvärderingsdiskussionen genom böcker och artiklar. Han var också SVUF:s första ordförande och har tidigare bland annat varit revisonsråd vid Riksrevisionen.
För att anmäla dig till seminariet behöver du vara medlem i SVUF, antingen via insitutionellt medlemskap eller individuellt. Maila din anmälan till info@svuf.nu