Den 11 mars kl 13-13.45 genomför SVUF ett digitalt seminarium som handlar om analyser och utvärderingar för regeringens behov.
Hur kan regeringen tillgodose sitt behov av oberoende analyser och utvärderingar som bygger på djup sak- och metodkunskap? Vid detta seminarie presenteras Analys- och utvärderingsutredningens (SOU 2018:79) utgångspunkter och syn på vilka analys- och utvärderingsresurser regeringen behöver för att styra, säkerställa effektivitet och redovisa resultat till riksdagen. Oberoende analys- och utvärderingsresurser är en viktig del av styrmodellen.
 
Medverkar:
Charlotta Eriksson, Finansdepartementet, tidigare sekreterare Analys- och utvärderingsutredningen
Moderator:
Sanja Magdalenić, SVUF styrelse
 
Anmälan till: info@svuf.nu senast 9 mars så skickar vi en länk till Zoom där seminariet äger rum.
Seminariet är kostnadsfritt men du behöver vara medlem i SVUF, antingen som individuell medlem eller via ett institutionellt medlemskap.