På SVUFs årsstämma den 24 mars, kl 16, kommer Jan Olsson att ha ett föredrag om “Prestationsutvärdering: Blir politiken bättre av det?” Jan Olsson är professor i statskunskap vid Örebro universitet och föredraget kommer att ta med dig på en kritisk exposé gällande prestationsjakt, byråkratisering och bristande utvärderingsanvändning samt en diskussion om vad vi går miste om genom detta utvärderingsfokus och hur alternativa former av utvärdering skulle kunna se ut.

Föredraget och årsstämman kommer att äga rum digitalt via Zoom. Alla medlemmar i SVUF är välkomna och anmälan görs senast den 20 mars till info@svuf.nu.