SVUFs årsmöte den 25 mars, kl 16, inleds med ett föredrag av Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet. Föredraget handlar om: “Klimatpolitiska rådet – med uppgift att utvärdera Svensk klimatpolitik”. Samma dag släpps även Klimatpolitiska rådets årsrapport så föredraget blir högaktuellt.
Efter föredraget genomförs årsmötet.
Anmälan till föredraget och årsmötet görs till: info@svuf.nu. För att delta behöver du vara medlem i SVUF antingen genom individuellt eller institutionellt medlemskap.