DIGITAL DES-KONFERENCE I april – gratis for medlemmer

Vi kan nu med stor glæde oplyse, at det fulde program for den digitale årskonference den 20. og 21. april er klart – og at der er åbent for tilmelding. Konferencen er gratis for DES-medlemmer og koster 900 kr. plus moms for ikke-medlemmer.

Konferencens tema er i år: BÆREDYGTIG VIDENSPRODUKTION – ANSVAR OG DØMMEKRAFT I EVALUERING 

Årskonferencen 2021 i Dansk Evalueringsselskab (DES) sætter fokus på bæredygtig vidensproduktion inden for evalueringsfeltet i Danmark. Konferencens tema er, hvordan produktion og anvendelse af evalueringsviden både kan tjene og virke undergravende på demokratiet. Vi skal sammen prøve at blive klogere på, hvordan vi som evaluatorer, evaluander og opdragsgivere kan navigere ansvarligt i en virkelighed påvirket af politiske interesser og mediedagsordener.

Rasmus Willig afsluttede DES´seneste årskonference med et oplæg om evalueringskulturens vrangsider. Han sendte os hjem med et billede af, hvordan evalueringskulturen, tæt koblet til NPM, har understøttet konkurrencestaten og et præstationstyranni, der gør os stressede og angste, mens den evige konkurrence skaber et overforbrug, der ødelægger vores klode. Han efterspurgte en bevægelse mod en mere bæredygtig stat – gennem ansvarsfuld kritik, der retter sig mod de undergravende strukturer.

Det er jo noget af en mundfuld, men i bestyrelsen i DES har vi lyst til at gribe bolden, tænke videre over og starte en debat om, hvilket ansvar, vi har som evaluatorer, evaluander og opdragsgivere, og hvordan vi kan forvalte det ansvar. Hvad har vi ansvar for over for borgere, praksis, rekvirenter, politikere? Og hvad er vores vilkår og muligheder for at udøve ansvarlig og oplyst dømmekraft, når vi fx igangsætter, planlægger, udfører, deltager i og formidler resultaterne af evalueringer?

Vi vil gerne bruge konferencen til at rammesætte dialoger, måske debatter, om nogle af disse spørgsmål. Vi håber, at I som deltagere vil bidrage med holdninger, eksempler og perspektiver – og selvfølgelig også gerne ved at stille nye spørgsmål.

Anmälan till konferensen och mer information hittar du här.