Välkommen till ett digitalt seminarium 18 mars kl 13-14 om lärande utvärdering!

Roger Orwén guidar oss genom hur lärande utvärderingen kan bidra till ökad kvalitet och skapa förutsättningar för hållbarhet på sikt i löpande verksamhet, program och projekt.

Roger är seniorkonsult på Orwén Konsulting och har under drygt 20 år genomfört lärande utvärderingar av EU-projekt inom Regionalfonden (ERUF), Socialfonden (ESF) och Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och har haft ramavtal för Svenska ESF-rådet och Skolverket. Hans utbildningsbakgrund är Arbetsvetenskapligt program och magister i sociologi från Högskolan i Halmstad, där han också har varit lärare i utvärdering och uppföljning. Han har även genomfört forskningsuppdrag både vid högskolan och Region Hallands FoU-enhet.

Seminariet är öppet för medlemmar i SVUF och genomförs via Zoom. Anmäl dig till info@svuf.nu så får du en länk via mail.

Välkommen!