Myndigheten för samhällsskydd och beredskap söker en utvärderare till enheten för forskning och utvärdering. Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för forskning och utvärdering. Enhetens uppgift är att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande. I detta ingår att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar samt utvärdering av hantering av inträffade händelser som är av särskild betydelse för samhällsskydd och beredskap. I uppgiften ingår att kommunicera resultat från genomförda utvärderingar samt stödja utveckling och tillämpning.

Sista ansökningsdag 7 augusti 2022.

Läs mer här.