Evalueringskonferansen arrangeres  21-22. oktober 2021, på Scandic Ambassadeur i Drammen.
Tema for evalueringskonferansen er «Evalueringskultur i en kompleks verden», hvor vi bl.a. ønsker å belyse hvordan evalueringer har blitt brukt i den største krisen samfunnet har vært gjennom på lang tid, og hvilke lærdommer vi kan ta med videre i framtidige kriser og evalueringer. Andre tema vi ønsker å ta opp er trender i evalueringer, etiske dilemma, digitaliseringens betydning for evalueringer, nytten av følgeevalueringer og bruken av endringsteori.
Vi håper å se dere fysisk i Drammen, men ønsker også å tilby en hybridvariant, med digital deltagelse.

Mer information hittar du här.