Mats Fred (Lunds universitet) och Kettil Nordesjö (Malmö universitet) har varit redaktörer för ett temanummer om makt och utvärdering i Scandinavian Journal of Public Administration. Artiklarna i temanumret är fritt tillgängliga (se länk nedan).

Genom en ökad efterfrågan på, och ökat beroende av, olika former av uppföljnings-, och utvärderingsfunktioner i offentlig sektor, har redaktörerna sett en framväxt av vad som kallats ett gransknings- och utvärderingssamhälle. Hur dessa ”samhällen”, och praktiker kopplade till dem, är relaterade till olika former av makt utforskas i detta temanummer.

Temanumret består av 6 kvalitetsgranskade artiklar, 6 reflektioner skrivna av personer med lång erfarenhet av utvärdering, och en inledning som sammanfattar relationen makt – utvärdering och introducerar temanumrets artiklar och författare.

Läs mer om temanumret på tidskriften Scandinavian Journal of Public Administrations webbplats