Det har nyligen kommit ut en ny utvärderingsbok på danska.

Evaluering i udvikling – Bevægelser i teori, metoder og praksis
Hans Reitzels Forlag, København 2020.

Kapitel 8 Otte spørgsmål til evaluering är skriven av  Evert Vedung och adresserar följande:

1 Overordnet formålsspørgsmål. Hvad er de overordnede mål med at iværksætte evalueringen?
2 Organiserings-(evaluator-)spørgsmål. Hvem skal udføre evalueringen, og hvordan skal den konkret organiseres?
3 Vurderingsspørgsmål. Er interventionen god eller dårlig? Efter hvilke værdikriterier? Hvor god eller dårlig er den? Ifølge hvilke performancestandarder?
4 Interventionsudvælgelses- og beskrivelsesspørqsmål. Hvordan skal interventionen udvælges og beskrives?
5 Implementeringsspørgsmål. Forekommer der i udførelsesfasen nogen forhindringer eller fejl mellem den formelle igangsættelse af interventionen og de tidligste brugergruppe­responser i det umiddelbare outcomeområde? Hvordan kan sådanne problem er løses?
6 Outcomespørgsmål. Hvilket outcome – umiddelbart, mellemliggende eller endeligt – er muligvis forbundet med interventionen (bruttoeffekter)?
7 Effektspørqsmål. Hvilke outcomes skyldes i det mindste i et vist omfang interventionen og dens implementering i en given kontekst (nettoeffekter)
8 Anvendelsesspørgsmål. Hvordan bør evalueringen anvendes? Hvordan kan anvendelsen forbedres?