Mats Alentun beskriver metodikens fem steg med fokus på hur problemträd och förändringsteori skapas. Genom Ännu Mera Nytta säkerställs utvärderingsbarhet och lärande, men också att de planerade insatserna blir relevanta, genomförbara, förankrade, realistiska och accepterade. Inte så illa!
Metoden har fått ett stort genomslag på Tillväxtverket och är idag obligatorisk för myndighetens alla regeringsuppdrag och egeninitierade insatser.
Mats är utvärderingsexpert på Tillväxtverket och har under många år arbetat med utvärdering och verksamhetsutveckling inom biståndet, krisberedskapen, näringslivspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Utbildningsmässigt är han ek. mag. från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Seminariet är öppet för medlemmar i SVUF och genomförs via Zoom den 16 september kl 13 till ca kl 14. Anmäl dig till info@svuf.nu så får du en länk via mail.