Detta är Svenska utvärderingsföreningen!

SVUF bildades i januari 2003 och är en ideell och oberoende förening för alla som arbetar med och är intresserade av professionell utvärdering. Föreningen är fri från myndigheters styrning och vänder sig till utredare, beställare, utförare, konsulter och forskare som är verksamma i offentlig eller privat sektor. Såväl institutioner som enskilda kan bli medlemmar.

Föreningen har ca 100 medlemmar och ett 25-tal institutionella medlemmar.

Detta vill SVUF!

  • Främja mångfalden av professionella och vetenskapliga perspektiv på utvärdering genom en fortlöpande och mångsidig diskussion om utvärderingens och utvärderarens roll i samhället och om inflytandet över utvärderingsverksamheten.
  • Främja den praktiska och tvärvetenskapliga kompetensen bland utvärderare.
  • Främja utvecklingen av internationella kontakter på utvärderingsområdet.

 

Chairman's Blog - bubble

Litteratur

Lästips. Läs mer

Chairman's Blog - bubble

Utvärderingspoolen

Söker du en utvärderare klicka här.

SVUF:s konferens 2015

 

 

Konferensens tema denna gång var Utvärderingars värde – värden i utvärderingar.

Abstract, papers och presentationer ligger under flikarna Detta är SVUF - Konferensen och under Aktiviteter - Kommande konferens.

Ni kommer att hitta de presentationer vars föreläsare har godkänt att vi får lägga ut dem.