Nu är det dags att rösta på kandidater till SVUFs nya styrelse för 2020-2021. Röstberättigad är alla medlemmar som har betalat medlemsavgift för 2019. Institutionella medlemmar har en röst, precis som individuella. Röstningen sker genom poströstning. Alla medlemmar får ett kuvert skickat via post med material och svarskuvert som ska returneras. Röstningen är öppen mellan den 1 november och 1 december. Rösträkningen sker i närvaro av föreningens revisorer någon gång mellan den 2 december och 15 december.
Håll utkik i era postlådor!