Vi söker en coachande chef  som stödjer ett tillitsfullt arbetssätt och som är väl förtrogen med forskningsfrågor och utvärdering. Enhetens uppgift är att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande. I detta ingår att inrikta, finansiera och kvalitetssäkra forskning, att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar samt utvärdering av hantering av inträffade händelser som är av särskild betydelse för samhällsskydd och beredskap.

Jobbannonsen hittar du här https://msb.varbi.com/se/what:job/jobID:279383/type:job/where:4/apply:1

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret.