Nominera kandidater till styrelse för SVUF 2018/2019!

Till Medlemmarna i Svenska utvärderingsföreningen (SVUF)
Nu är det dags att nominera kandidater till ny styrelse för SVUF som tillträder 1 januari 2018. Vi vill gärna att du som medlem, till och med fredag 15 september, lämnar in bidrag och nominerar engagerade kandidater för uppgiften. Du kan nominera en ordförande, en vice ordförande och övriga ledamöter. Se även till att kandidaten samtycker till nomineringen. Den som nomineras behöver redan vara eller bli individuell medlem i föreningen.
Valet av styrelse kommer att ske genom poströstning mellan tisdag 17 oktober och
fredag 17 november.

Praktiskt vid nomineringen
Via epost: Maila ditt bidrag direkt till SVUF info@svuf.nu. Beskriv namn och vilken post kandidaten nomineras till, kvalifikation för styrelsearbetet samt organisationstillhörighet och kontaktuppgifter/mail.

Via brev: Skicka ditt bidrag med brev direkt till SVUF. Beskriv namn och vilken post kandidaten nomineras till, kvalifikation för styrelsearbetet samt organisationstillhörighet och kontaktuppgifter/mail. Skicka till:
Svenska utvärderingsföreningen
c/o Engströms Mickla AB
Valebergsvägen 203
427 37 Billdal

Vänliga hälsningar
Valberedningen för Svenska utvärderingsföreningen
Annika Claesson, fil licentiat/utvecklare, Eskilstuna kommun
Rune Premfors, affilierad professor, Förvaltningsakademin, Södertörns högskola
Verner Denvall, professor, Linnéuniversitetet