Kallelse och anmälan till årsstämma 2020 för Svenska utvärderingsföreningen SVUF

Datum: 23 juni 2020, kl 16.00
Plats: via zoom länk

Här finns handlingarna till årsstämman den 23 juni kl 16.00. Om ni önskar delta på stämman, som kommer att ske via länk på grund av COVID19 läget, så kan ni anmäla er på e-post info@svuf.nu senast onsdagen den 17 juni. Ni som väljer att delta, och jag hoppas på stor anslutning, kommer att få en inloggningslänk via mail. Vi kommer att hålla mötet via zoom.

Verksamhetsplan 2020-2021
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse ekonomi
Revisionsberättelse verksamhet
Resultat och balansräkning
Dagordning

Välkomna till årsstämman för SVUF!

Med vänliga hälsningar,
Maria Bergström
Ordförande