Välkommen till ett EBA och FUF-seminarium:
Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter
Tisdag 24 oktober 2017, kl. 15.30–17.00

En utmaning i biståndets genomförande har under en lång tid varit hur man å ena sidan ska värna om samarbetspartners ägarskap och å andra sidan kunna visa på att just det svenska biståndet ger snabba och mätbara resultat. Ägarskap är en förutsättning för att uppnå bestående resultat, och det ligger därför i såväl givares som partners intresse att en balans uppnås – att den redovisning och mätning som krävs inte blir till en belastning för genomförandet av verksamheten.
Hur kan resultatagendans negativa konsekvenser undvikas? Vilka förändringar krävs för att uppnå balans mellan ägarskap och resultatkrav i framtidens bistånd?

Anmälan krävs. Mer information finns här.