EU:s regelverk programperioden 2014-2020 för ESI-fonderna innebär en betydande förändring. Kommissionen ser utvärdering som ett centralt verktyg för styrning mot ett ökat resultatfokus. Även i Sveriges nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft betonas utvärderingens betydelse för en mer resultatorienterad och kunskapsbaserad regional tillväxtpolitik.

Välkommen till den fondgemensamma utvärderingskonferensen där myndigheterna tillsammans ger Dig möjlighet diskutera hur får vi en kunskapsbildning som säkrar att vi når de övergripande målen?

Mer information finns här.