Evert Vedung deltog i EES konferens i Thessaloniki med promemorian “Five, Six or Seven Waves of Evaluation Across the Western World 1965-2018”.
Här ses han tillsammans med Tessie Tzavaras Catsambas, President Elect for American Evaluation Society på Makedonia Palace Hotel den 6 oktober 2018, avresedagen.