Myndigheten för totalförsvarsanalys är inte bara en nystartad myndighet. De är medlemmar i SVUF också.
De har till uppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret samt att bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag. De söker nu utredare/analytiker/utvärderare. Sista ansökningsdag 6 mars 2023.

Mer information här.