Nominera kandidater till styrelse för SVUF 2020/2021

Till Medlemmarna i Svenska utvärderingsföreningen (SVUF)
Nu är det dags att nominera kandidater till ny styrelse för SVUF som tillträder 1 januari 2020. Vi vill gärna att du som medlem till och med fredag den 4:e oktober lämnar in bidrag och nominerar engagerade kandidater för uppgiften. Du kan nominera en ordförande, en vice ordförande och övriga ledamöter. Se även till att kandidaten samtycker till nomineringen. Den som nomineras behöver redan vara eller bli individuell medlem i föreningen.

Valet av styrelse kommer att ske genom poströstning mellan fredag 31:a oktober och fredag 29:e november. 

Praktiskt vid nomineringen
Via epost: Maila eller lämna din nominering direkt till SVUF info@svuf.nu eller till någon i valberedningen. Ange den nominerades namn och vilken post hen nomineras till, samt organisationstillhörighet och kontaktuppgifter/mail. Motivera gärna varför personen är en lämplig kandidat 

Via brev: Skicka ditt bidrag med brev direkt till SVUF. Ange namn och vilken post kandidaten nomineras till, kvalifikation för styrelsearbetet samt organisationstillhörighet och kontaktuppgifter/mail. Skicka till:

Svenska utvärderingsföreningen
c/o Engströms Mickla AB
Valebergsvägen 203
427 37 Billdal

Har du några frågor så kontakta någon i valberedningen (se mailadresser nedan)

Vänliga hälsningar
Valberedningen för Svenska utvärderingsföreningen

Vicki Johansson, professor, Göteborgs universitet (vicki.Johansson@spa.gu.se)
Gustav Petterson, analytiker, Vetenskapsrådet (gustav.j.petersson@gmail.com )
Kajsa Rosén, VD, Strategirådet (kajsa.rosen@strategiradet.se)