Analys- och utvärderingsutredningen fick i uppdrag göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. Bilda tre nya myndigheter med bredare uppdrag, skriver utredningens särskilda utredare Urban Karlström och utredningssekreterare Charlotta Eriksson.
I en debattartikel i DI skriver Urban och Charlotta om analys- och utvärderingsutredningen. Klicka här för att läsa mer.
För att läsa slutbetänkandet till den statliga utredningen Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) klicka här.