Presentationer tillsammans med abstract och paper från konferensen läggs kontinuerligt upp under Aktiviteter – kommande konferens ochDetta är SVUF – konferensen.

Ni kommer att hitta de presentationer vars föreläsare har godkänt att vi kan lägga ut dem.