Skolverket söker en utvärderare som ska arbeta med uppföljning och utvärdering på Skolverkets analysavdelning, Enheten för systemutvärdering. Enheten har ett brett och spännande mandat i att genomföra uppföljning och utvärdering av det svenska skolsystemet. Genom arbetet söker vi svar på vad som fungerar (och inte), samt varför. Våra uppdrag rör ofta aktuella frågor inom skolväsendet – några nu pågående exempel är en uppföljning av konsekvenserna av Covid 19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet, samt en utvärdering av försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.

Sista ansökningsdag är 11 oktober 2020. Mer information om tjänsten hittar du här.