Vi ønsker å invitere dere til å delta på Evalueringskonferansen 2023, som vil finne sted i Drammen den 21. og 22. september. Evalueringskonferansen har etablert seg som en viktig møteplass for fagpersoner innen evaluering i Norge, og vi tror at årets program vil også være relevant for dere som er engasjert i evalueringer i Sverige.

Temaet for årets konferanse er «Hva kan Norge lære av evaluering i EU?», og vi har invitert foredragsholdere og paneldeltakere som vil gi deltakerne en dypere forståelse av evaluering i EU og mer spesifikt i nordiske land, og hva vi kan lære av hverandre. Dette vil være en verdifull mulighet til å få innsikt i de nyeste trendene og beste praksis innenfor evaluering. Konferanse har som mål å samle evaluatører og oppdragsgivere fra ulike sektorer og fagområder for å dele kunnskap og erfaringer om evalueringsdesign, -metoder, -verktøy og -resultater.

Nytt av året er at vi i parallellsesjonene vil presentere praksisnære eksempler fra ulike evalueringer. Her vil oppdragsgiveren og evaluatøren diskutere bakgrunnen for evalueringen, styrker og svakheter ved gjennomføringen, utfordringer knyttet til hvordan evalueringen ble tatt i bruk underveis og i ettertid, og hvordan resultatene ble fulgt opp. Formålet er å gi deltakerne en dypere forståelse av evalueringsprosessen og hvordan man kan bruke resultatene til å forbedre praksis. Det vil også være dedikert tid til spørsmål og svar for å fremme en aktiv og engasjerende diskusjon.

Ikke bare vil konferansen tilby en plattform for faglig utveksling og læring, men den vil også være en flott mulighet for å bygge nettverk og knytte nye kontakter innenfor evalueringsmiljøet. Vi vil også arrangere en felles middag torsdag den 21. september, der deltakerne kan fortsette diskusjonene og styrke båndene på en mer uformell og sosial setting.

Konferansens program finnes her. Vi håper at du vil delta på årets Evalueringskonferanse og dra nytte av både den faglige og sosiale opplevelsen!

For å melde deg på konferansen, vennligst bruk følgende lenke: https://evalueringskonferansen2023.mmevent.no/registrering.

Med vennlig hilsen,

Norsk Evalueringsforening, EVA-forum og Kantar Public