Kallelse till årsstämma 2023 för Svenska utvärderingsföreningen SVUF

Datum: Torsdagen den 23 mars 2023, kl 16.00
Plats: Via Zoom, länk samt årsmöteshandlingar kommer senast 16 mars 2023.

Hej kära medlemmar i SVUF!

Jag vill härmed, å styrelsens vägnar, välkomna alla nya och gamla medlemmar till årsstämman torsdagen den 23 mars klockan 16.

Mötet inleds med en talare, och den delen av årsmötet kommer att spelas in för att läggas som en film på SVUF:s Youtube-kanal. Mer information om detta kommer senare.

Årsmötet kommer därefter att behandla och besluta om verksamhetsberättelse, bokslut samt revisorsberättelse avseende föregående år samt verksamhetsplan, budget för kommande verksamhetsår och valärenden.

Vill också påminna om möjligheten att skicka in en övrig fråga till årsmötet. Den ska ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman, dvs, senast den 9 februari 2023, till info@svuf.nu.

Då vi kommer att skicka ut en länk inför årsmötet, är det viktigt att man anmäler sig i förväg. Det gör ni senast den 20 mars 2022 genom att skicka en e-post till info@svuf.nu

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar,
Maria Bergström, Ordförande