Call for Panels – Föreslå en SVUF-panel

SVUF bjuder in till Jubileumskonferens den 8 december i Stockholm och bjuder in sitt nätverk till att föreslå paneler under följande fyra teman:

 • Kritiska perspektiv på utvärdering
 • Utvärdering i poly-krisens tidevarv
 • Lärande inom och från utvärdering
 • Design och metod inom utvärdering

En panel kan med fördel bestå av ett ämne eller tema som anknyter till konferensens teman, och bestå av exempelvis ett samtal mellan olika aktörer, en debatt eller en presentation av en relevant studie/rapport.

Skicka ert/ditt förslag senast 16 augusti till info@svuf.nu.
Tiden för inlämning av förslag har förlängts till den 20 september. 

Panelförslag ska innehålla:

–     Förslagsställare (namn, e-post)
–     Preliminär rubrik och preliminärt innehåll (max 300 ord)

 • Moderator (plus om detta finns)
 • Tänkta deltagare

Besked om accepterade paneler lämnas av styrelsen senast den 25 augusti.

 

Call for Evaluation Paper Abstracts – Föreslå ett konferenspapper om utvärdering

SVUF bjuder in sitt nätverk till att föreslå ett konferenspapper om utvärdering för presentation inom ett av konferensen fyra teman (se ovan).

Sammanfattningen skrivs om 500 ord, vilken ska innehålla:

 • Preliminär rubrik
 • Författare
 • Policykontext/teorikontext
 • Utvärderingsdesign och metod
 • Primära resultat

Accepterade Sammanfattningar meddelas förslagsställare senast 25 augusti. Därefter levereras färdiga arbetspapper senast 20 november till arbetsgruppen för papper.  Skicka ert/ditt förslag senast 16 augusti till info@svuf.nu
Tiden för inlämning av förslag har förlängts till den 20 september.