SVUF startar upp digitala seminarier. Det första blir den 14 december kl 14 med Jan-Eric Furubo och i fokus är hans senaste bok The Evaluation Enterprise. Föredraget som seminariet utgår från hittar du här. Som medlem är du välkommen att anmäla dig till seminariet via mail: info@svuf.nu

Jan-Eric började arbeta som utvärderare på 1970-talet. Han har varit verksam i departement, utredningar och myndigheter, varav den längsta tiden inom Riksrevisionsverket och Riksrevisionen. I artiklar och böcker har han skrivit om utvärdering och vilken roll den kan ha, men också om dess begränsningar. Han har bland annat varit redaktör för och författare av kapitel i Evaluation – Seeking Truth or Power (2011) och Evaluation in Turbulent Times (2013). Till riksdagens särskilda översyn av den statliga revisionen skrev han promemoria Effektivitetsrevision – förväntningar och identitet (2018). I början av nästa år kommer han att publicera en ny bok om utvärderingens betydelse i en fungerande demokrati.  Jan-Eric var SVUF:s första ordförande och har också haft olika uppdrag inom European Evaluation Society.

Jan-Eric Furubo är tillsammans med Nicoletta Stame redaktör för The Evaluation Enterprise – A Critical View (2019).
Utvärdering är i dag ett inslag i offentlig verksamhet på alla nivåer, både i nationella och mellanstatliga sammanhang men också i våra svenska kommuner. Spridningen av utvärdering har varit uppbackad av mäktiga internationella institutioner. Det som drivit på denna spridning är föreställningen att utvärdering leder till bättre användning av resurser och ytterst till ett bättre samhälle genom att kritiskt pröva olika verksamheter. Kring utvärdering självt har däremot sällan mera kritiska frågor ställts. I boken The Evaluation Enterprise – A Critical View anlägger dock bokens redaktörer Jan-Eric Furubo och Nicoletta Stame, tillsammans med författarna av bokens olika kapitel, ett sådant kritiskt perspektiv. Det innebär att de frågor som utvärderare ställer när det gäller andra verksamheter också ställs kring utvärdering.

Boken diskuterar bland annat:

  • Konsekvenserna av att utvärdering blivit alltmer institutionaliserad?
  • Vilka egenintressen, till exempel karriärmässiga och kommersiella, som finns inom utvärdering?
  • Om pengarna som läggs ner på utvärdering är väl använda?
  • I vilka situationer utvärdering är mindre användbar än annan kunskap och om det finns en risk att utvärdering tränger ut sådan kunskap.
  • Om spridningen av utvärdering också inneburit en spridning av de synsätt på politik, administration och samhällsutveckling som sedan 1960-talet dominerat inom utvärdering?