EBA har beslutat att genomföra en utvärdering av hur Utrikesdepartementet (UD) och Sida använder sekonderingar för att främja svenska utvecklingspolitiska prioriteringar (så kallat påverkansarbete) inom FN-systemet och EU.
Inbjudan stänger midnatt den 3 februari 2021.
Välkommen att skicka in en ansökan!

Läs mer och lämna anbud