Kallelse till årsstämma 2022 för Svenska utvärderingsföreningen SVUF
 
Datum: Torsdagen den 24 mars 2022, kl 16.00
Plats: Via länk, mer info samt årsmöteshandlingar kommer senast 17 mars 2022
 
Hej kära medlemmar i SVUF!
Med anledning av Covid19 läget och den allmänna smittspridningen i landet så har styrelsen för SVUF beslutat att vi fortsätter med att hålla årsmöten för SVUF via länk.
 
Mötet inleds med en talare, och den delen av årsmötet kommer att spelas in för att läggas som en film på SVUFs youtube-kanal. Mer information om detta kommer senare.
Årsmötet kommer därefter att behandla och besluta om verksamhetsberättelse, bokslut samt revisorsberättelse avseende föregående år samt verksamhetsplan, budget för kommande verksamhetsår och valärenden.
 
Vill också påminna om möjligheten att skicka in en övrig fråga till årsmötet. Den ska ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman, dvs, senast den 10 februari 2022, till info@svuf.nu.
 
Jag vill härmed, å styrelsens vägnar, välkomna alla nya och gamla medlemmar till årsstämman torsdagen den 24 mars klockan 16.
Då vi kommer att skicka ut en länk inför årsmötet, är det viktigt att man anmäler sig i förväg. Det gör ni senast den 20 mars 2022 genom att skicka en e-post till info@svuf.nu
 
Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar,
Maria Bergström