I rollen som utvärderare hos MSB kommer du att bidra med viktiga underlag för lärande och utveckling inom MSB:s ansvarsområde. MSB genomför utvärderingar i lärande syfte för praktisk användning vid vägval i byggandet av ett resilient samhälle.

Sista dag för ansökan är 15 augusti 2023

Läs mer om tjänsten här.