Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) bjuder in till seminariet Experiment som politisk vägvisare. Seminariet äger rum den 13 oktober kl 13-14.30 i Stockholm. Anmälan senast den 11 oktober.

I en ny rapport till ESO, Upp till bevis, undersöker Pathric Hägglund och Per Johansson experimentets roll som underlag för utformning av politiken. Författarna går igenom för- och nackdelar med experiment som beslutsunderlag och beskriver också alternativ till det ideala randomiserade experimentet.

Mer information finns här.