Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet presenterar sin forskning om avimplementering i ett seminarium vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER) den 25 april kl 13.15.

Projektet ”Take Away” fokuserar på avveckling av etablerade arbetsmetoder i samband med införande av nya evidensbaserade psykosociala insatser.

Mer information här.