Nu är det dags för Svenska utvärderingsföreningen SVUFs uppsatstävling 2022.

Tävlingen är till för studenter som försvarat ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå med inriktning mot utvärdering under perioden 1 september 2021 – 1 september 2022.

Den sammanlagda prissumman är 10 000 kronor som utbetalas i form av ett stipendium till författaren/-na av den vinnande uppsatsen i samband med SVUFs konferens i Stockholm 12-14 oktober 2022.

Deltagande i tävlingen kan ske genom att uppsatsförfattarna själva skickar in sina uppsatser, men även handledare eller lärare är välkomna att skicka in ett bidrag å författarnas vägnar. SVUF välkomnar bidrag i pdf-format till info@svuf.nu senast den 1 september 2022.

Mer information här.