Evert Vedung, Jan-Eric Furubos och Rolf Sandahls artikel från år 2000 om utvärdering i Sverige finns nu utlagd på internet i digital form. Här finns bland annat deras Tre berättelser om utvärderandets start i Sverige. Berättelse 1: utvärdering startade 1965-1968. Berättelse 2: utvärdering startade 1950. Berättelse 3: utvärderingstankar fanns redan 1934.

Referens:

Vedung, Evert; Furubo, Jan-Eric & Sandahl, Rolf, 2000, ”Utvärdering i det svenska politiska systemet [1950–2000] – Åtta iakttagelser”, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 81:2, 113–130.

https://www.researchgate.net/publication/357912821_Utvardering_i_det_svenska_politiska_systemet_1950-2000_Atta_iakttagelser_Evaluation_in_the_Swedish_political_system_1950-2000_Eight_observations