Inbjudan seminarium 31 oktober

Hej, medlem i SVUF! Onsdagen 31 oktober är det dags för höstens första SVUF-seminarium. Mats Fred, statsvetare på Malmö universitet, presenterar sin avhandling ”Projectification: The Trojan horse of local government”. Trots att projektformen ofta förknippas med...
Från den norska evalueringskonferensen

Från den norska evalueringskonferensen

SVUFs ordförande Anette Gröjer deltog i en paneldiskussion på den norska evalueringskonferensen i Kristiansand den 20-21 september 2018. Övriga är Rune Stiberg-Jamt från Oxford Research som leder diskussionen och Hilde Singsaas (Direktoratet for Ökonomistyrning, DFÖ)...

Årsmöte 24 maj 2018

SVUF bjuder in alla medlemmar till årsmöte torsdagen den 24 maj kl 17 i Stockholm. Under kvällen kommer Peter Dahler-Larsen att prata om sin kommande bok: ”Quality: From Plato to Performance”. Peter Dahler-Larsen introduces his next book, where he traces the different...

Inbjudan till seminarium 12 mars

Inbjudan till seminarium om UKÄs utvärdering av svenska lärosätens arbete med att främja hållbar utveckling i utbildning Henrik Holmquist och Yvonne Fors, utredare på Universitetskanslersämbetet, presenterar en utvärdering om svenska universitets och högskolors arbete...

Medlemsavgift för 2018

Nu är fakturorna för medlemsavgiften utskickade till er som var medlemmar under 2017. Ni som inte var medlemmar under 2017 men gärna vill vara medlemmar i år fyll i uppgifterna under fliken Detta är SVUF – Bli medlem. Längst ner på sidan finns en länk att klicka...