EBA söker utredningssekreterare

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), som är institutionell medlem i SVUF, utannonserar en tjänst som utredningssekreterare till kansliet. Vill du bidra till att utveckla Sveriges internationella bistånd? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering eller forskning? Är...
Årsmöte 23 mars

Årsmöte 23 mars

Kallelse till årsstämma 2023 för Svenska utvärderingsföreningen SVUF Datum: Torsdagen den 23 mars 2023, kl 16.00 Plats: Via Zoom, länk samt årsmöteshandlingar kommer senast 16 mars 2023. Hej kära medlemmar i SVUF! Jag vill härmed, å styrelsens vägnar, välkomna alla...

Uppsatstävling!

Nu är det dags för Svenska utvärderingsföreningen SVUFs uppsatstävling 2022. Tävlingen är till för studenter som försvarat ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå med inriktning mot utvärdering under perioden 1 september 2021 – 1 september 2022. Den...